Znaczenie randek we współczesnym społeczeństwie

Instytucja datowania jest stosunkowo nowym zjawiskiem, które pojawiło się głównie w ciągu ostatnich kilku stuleci. Termin „randka” odnosi się do instytucji poznawania kogoś bez angażowania się w związek. Pochodzenie małżeństwa i rodziny jest złożone i przeszło wiele zmian na przestrzeni wieków, ale jedna rzecz, która się nie zmieniła, to stosunek seksualny. W rzeczywistości jest to jedna z niewielu stałych biologicznych gatunku ludzkiego.

Fundamentem kapitalizmu jest idea, że ​​rynek jest sprawiedliwy i bezstronny, oparty na zasadzie podaży i popytu. Jednak to pojęcie uczciwości jest problematyczne, ponieważ wprowadza element niesprawiedliwości. Promując koncepcję „uczciwych” randek, domyślnie sugerujemy, że istnieje osoba odpowiedzialna za uczynienie tego niesprawiedliwym. Ta idea uczciwości jest problematyczna, ponieważ sugeruje, że ktoś łamie prawa rynku. Na przykład heteroseksualna kobieta oskarżona o przestępstwa seksualne w Internecie niekoniecznie jest „sprawiedliwa”. Wynajmij Pana do towarzystwa

Termin „randka” ma kilka różnych znaczeń. Najczęściej jest to okres próbny, który bada możliwość romantycznego związku. Innymi słowy, randki to czas, w którym ludzie spotykają się po raz pierwszy, zwykle publicznie i bez partnera. Może również odnosić się do inicjacji romantycznego związku, gdy zaangażowane strony są w kontakcie poprzez e-maile i rozmowy telefoniczne. To, czy dwoje ludzi dalej łączy się, zależy od indywidualnych życzeń i motywacji.

Pomysł, że randki są uczciwe, wprowadza ideę, że za rezultat odpowiada osoba trzecia. Ta idea sprawiedliwości jest niesprawiedliwa i wymaga od mężczyzny bycia sędzią w otwartej i uczciwej relacji. Ponadto tworzy niesatysfakcjonujące środowisko, w którym oboje partnerzy czują, że nie mogą żyć bez drugiego. Fundamentalną koncepcją kapitalizmu jest to, że rynek jest wolny, bezstronny i jest środkiem wymiany wartości. Ta koncepcja może być trudna do pogodzenia, jeśli chodzi o związek.

Chociaż randki są ogólnie uważane za pozytywną rzecz w społeczeństwie, mogą być kontrowersyjne. W niektórych krajach koncepcja datowania jest sprzeczna z tradycjami religijnymi. Na przykład hinduska grupa Sri Ram Sena zagroziła zmuszeniem par niezamężnych do zawarcia małżeństwa. Przywódca fundamentalistów przekonuje, że święto nie ma nic wspólnego z tradycją hinduską. W takich przypadkach związek może zostać sfałszowany, a dwie osoby mogą się nawzajem zdradzać.

Randki były kiedyś uważane za preludium do małżeństwa. W czasach przed rozwodem randki były koniecznością i zwykle odbywały się przed ślubem. Gdy ludzie stali się bardziej mobilni, stało się to mniej trwałe. Idea randkowania była bardziej płynna i elastyczna. Gwałtowny rozwój technologii odegrał również rolę w datowaniu. Pojawienie się nowej technologii komunikacyjnej umożliwiło komunikowanie się z ludźmi na odległość. Rozwój samochodów umożliwił eksplorację seksualną na tylnym siedzeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.